Lyddøre
Gennem de seneste år er behovet for lyddæmpende døre vokset
markant og derfor har vi udviklet en serie af lyddøre, som opfylder
Bygningsreglementets krav og matcher behovet for funktionalitet,
design og kvalitet hos kunderne.
 
I vores omfattende sortiment af trædøre, har vi døre, der
matcher kravene indenfor de fl este lydklassifi kationer. Det gør det
muligt, at få et elegant og ensartet byggeri med funktionelle døre,
der ser ens ud, men ikke nødvendigvis rummer de samme funktioner.
Lyddøre leveres altid med mindst tre kraftige tapgående
hængsler.

Godkendelser

Alle Trehøje Døres lyddøre er testede hos Delta Akustik og mærkningscertifi
cerede hos Dansk Standard (DS). Trehøje Døre er tilsluttet
Dansk Dørkontrol (DDK) og overholder deres strenge tekniske
bestemmelser om udførsel og kvalitet.

Låse og hængsler: De leveres med 1043 std. Tapbærende hængsel og 565 lås. Til privatboliger kan dørene leveres med 2014 mellemdørs lås.

Lydklasser

Vores lyddøre kan leveres med følgende klassifikationer:
30 dB 40 mm
35 dB 40 mm / 62 mm 
40 dB 62 mm
Der er mange muligheder for at kombinere brandsikring og lyddæmpning
i døre. Vi er eksperter indenfor både brandsikring og
lyddæmpning af døre og rådgiver gerne om Bygningsreglementets
krav og kombinationsmulighederne.
 
De typiske kombinationer er:
 
BD-30-M/30dB (EI2 30/30dB) 40 mm
 
BD-30/30dB (EI2 30-C/30dB) 40 mm
 
BD-30-M/35dB (EI2 30/35dB) 40 mm / 62 mm
 
BD-30/35dB (EI2 30-C/35dB) 40 mm / 62 mm
 
BD-30-M/40dB (EI2 30/40dB) 62 mm
 
BD-30/40dB (EI2 30-C/40dB) 62 mm
 
BD-60/35dB (EI2 60-C/35dB) 62 mm
 
BD-60/40dB (EI2 60-C/40dB) 62 mm
 
BD-60/49,7dB (EI2 60-C/49,7dB) 93 mm

 

Trehøje Døre A/S  | Tlf.: 96926000