Opbevaring inden montage

  • Varer må ikke opbevares/monteres udendørs.

  • Varer må ikke opbevares/monteres i lokaler med temperaturer under 5⁰ C og med luftfugtighed udenfor intervallet 25-65% RF.

  • Varer må ikke monteres i bygninger, som ikke er udtørrede.

  • Dørplader skal opbevares liggende på plant underlag.
Trehøje Døre A/S  | Tlf.: 96926000