Miljø Ansvar

 
Alle vores produkter er træbaserede og vi er derfor afhængige af det træ vi får fra verdens skove. Det falder os naturligt at støtte bevarelsen af disse skove.
Det gavner miljøet at bruge bæredygtigt træ i byggeriet. Det indgår i naturens eget kredsløb efter brug og derudover bruges der typisk mindre energi på byggematerialerne i træ end ved materialer med f.eks. stål.

I Danmark arbejder regeringen målrettet med FN’s 17 verdensmål. Det gør vi også. Vi bidrager blandt andet til et af delmålene i FN’s verdensmål 12, som omhandler hvordan vi reducerer omfanget af affald gennem øget genbrug og genanvendelse, herunder affald genereret i forbindelse med byggeri og anvendelsen af bygninger.

Vi er bevidste omkring at vores store produktionsapparat kræver strøm for at fungere. Den økonomiske vækst og bæredygtige udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores ressourcer på derfor har vi fået tilpasset vores produktionsmetoder til at bidrage til et stærkt og bæredygtigt samfund. For at belaste miljøet mindst muligt har vi investeret i egen vindmølle, som producerer grøn strøm. Det vil sige, at alt strøm som vi bruger, lige fra telefoni til maskiner og grej, er baseret på vedvarende energi.

Selvom vi arbejder hårdt på at minimere spild kan det ikke undgås, at der vil være mindre spåner, flis og træstykker tilovers. Det har været vigtigt for os, at dette ikke bare går til spilde. Derfor har vi investeret i et biobrændselsanlæg, hvor spildtræ genanvendes til varme. Dette er ikke blot godt for miljøet, men det er også sund fornuft. De grønne tiltag vi har foretaget er med henblik på at fremme et godt miljø, men også en sund tanke om at opføre os ansvarligt overfor vore ressourcer.
Hos Trehøje Døre er det muligt at få leveret bæredygtige døre, som er FSC®-certificerede og opfylder kravene i EU’s tømmerforordning. Desuden kan Trehøje Døres produkter, også indgå i svanemærkede boliger og DGNB-byggerier.
 
           
Trehøje Døre A/S  | Tlf.: 96926000